โรงเรียนดี ดี

โรงเรียนอนุบาลณริกา

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่างโจทย์คณิตอัจฉริยะ ชั้น ป.3


  1. พนักงานขายของบริษัทเครื่องเสียง 3 คน ได้รับเงินค่านายหน้ารวมกัน 20,000 บาท ถ้าพนักงานเฉลี่ยเงินเท่ากันแต่ละคนจะได้รับเงินกี่บาท

  2. มีคนบางกลุ่มจะแบ่งปีของตนเองเป็น 10 เดือน ๆ ละ 20 วัน อยากทราบว่าจำนวนวันของคนกลุ่มนี้มีกี่วัน

  3. จำนวน 3 หลักที่มากที่สุดที่หารด้วย 5 ลงตัว คือ A, จำนวน 3 หลักที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 5 ลงตัวคือ B จงหา AB

  4. ถ้าแดงสูง 100 ซม. ดำสูง 3 ฟุต และไก่สูง 1 เมตร ใครเตี้ยที่สุด

  5. เด็กนักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารกลางวัน A อยู่ข้างหลัง B ส่วน C อยู่ระหว่าง A และ D จะสามารถเรียงลำดับได้ทั้งหมดกี่แบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น