โรงเรียนดี ดี

โรงเรียนอนุบาลณริกา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

Kindermath ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขัน จนถึงวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ค่ะ

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

KINDERMATH

ประกาศเรื่องการแข่งขัน เลขคณิตคิดเร็วครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 ชิงถ้วยรางวัลคุณยุคล  ลิ้มแหลมทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่  26 มกราคม 2556 เวลา 08.00-12.30 น. ณ
ห้อง  M01 ชั้นลอย อาคารมหามกุฎ  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
รางวัลและการตัดสิน
รางวัลชนะเลิศระดับละ  1  รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับละ  1  รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ระดับละ  1  รางวัล
รางวัลชมเชยระดับละ 5 รางวัล
(การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
 การรับสมัคร
 • ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่  3
 • รับสมัครวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8.00-17.00  น. รับสมัครถึงวันที่ 12  มกราคม 2556
 • ค่าสมัครสอบแข่งขันคนละ 350 บาท ชำระเงินในนามโรงเรียนกวดวิชาปัญญาและสมาธิ   ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  747-2-06339-6 
 • FAX หลักฐานการชำระเงินที่  028077501  พร้อมระบุชื่อ -นามสกุล รร.หรือสถาบันของผู้สมัครหรือส่ง E-mail มาที่  kindermath@gmail.com
 • สอบถามรายละเอียด 
          ที่คุณปนัดดา  083-541-9112 คุณวรัญญา 084-416-4406  (รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์  สีลม, รร.เซนต์โยเซฟทิพวัล)
         คุณณริกา  086-375-3237 (รร.วาสุเทวีและสถาบันอื่น)

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คณิตอัจฉริยะระดับทั่วไป


 1. นิภามีจำนวน 3 จำนวนอยู่ในใจ ถ้าผลบวกของจำนวนแต่ละคู่เป็น 6, 10 และ 12 แล้ว สองเท่าของผลบวกของจำนวนทั้งสามเท่ากับจำนวนใด

 2. จะสร้างจำนวนคี่ที่มีสามหลักจากเลขโดด 0, 3, 6, 9 ได้ทั้งหมดกี่จำนวน

 3. จากรูปแบบที่กำหนด (1,1,3,4,6,9,10,16,a,b) จงหา a+b

 4. พ่อซื้อซาลาเปามาหลายกล่อง นับรวมกันแล้วได้ 10 ลูก บางกล่องมี 2 ลูก บางกล่องมี 3 ลูก อยากทราบว่าพ่อซื้อซาลาเปารวมกันมากที่สุดกี่กล่อง

 5. กำหนดจำนวนสามจำนวน มีผลบวกเป็น 90 โดยที่จำนวนที่สองมากกว่าจำนวนที่หนึ่งอยู่ 20 และจำนวนที่สามเท่ากับสองเท่าของผลบวกของจำนวนสองจำนวนแรก จงหาจำนวนที่สาม

ตัวอย่างโจทย์คณิตอัจฉริยะ ชั้น ป.3


 1. พนักงานขายของบริษัทเครื่องเสียง 3 คน ได้รับเงินค่านายหน้ารวมกัน 20,000 บาท ถ้าพนักงานเฉลี่ยเงินเท่ากันแต่ละคนจะได้รับเงินกี่บาท

 2. มีคนบางกลุ่มจะแบ่งปีของตนเองเป็น 10 เดือน ๆ ละ 20 วัน อยากทราบว่าจำนวนวันของคนกลุ่มนี้มีกี่วัน

 3. จำนวน 3 หลักที่มากที่สุดที่หารด้วย 5 ลงตัว คือ A, จำนวน 3 หลักที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 5 ลงตัวคือ B จงหา AB

 4. ถ้าแดงสูง 100 ซม. ดำสูง 3 ฟุต และไก่สูง 1 เมตร ใครเตี้ยที่สุด

 5. เด็กนักเรียนเข้าแถวซื้ออาหารกลางวัน A อยู่ข้างหลัง B ส่วน C อยู่ระหว่าง A และ D จะสามารถเรียงลำดับได้ทั้งหมดกี่แบบ

ตัวอย่างโจทย์คณิตอัจฉริยะ

ระดับชั้นประถมปีท่ี่ 2


 1. การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ครู 1 คน ดูแลนักเรียนได้ 5 คน ถ้าต้องพานักเรียนไปทั้งหมด 38 คน จะต้องมีครูพาไปทัศนศึกษากี่คน

 2. นักเรียน 4 คน มีน้ำหนักดังนี้ มานะหนัก 26 กก. มานีหนัก 24 กก. ปิติหนัก 25 กก. และชูใจหนัก 20 กก. อยากทราบว่า น้ำหนักรวมของมานะกับมานี มากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำหนักของปิติกับชูใจ

 3. กุหลาบซื้ออาหาร 5 อย่าง ราตรีซื้ออาหาร 3 อย่าง ลำดวนไม่ได้ซื้ออาหารแต่มาร่วมรับประทาน โดยออกค่าอาหารเท่ากัน ค่าอาหารแต่ละอย่างราคาเท่ากัน เมื่อคิดค่าอาหาร ลำดวนออกค่าอาหาร 40 บาท ดังนั้นเงิน 40 บาท จะต้องแบ่งให้กุหลาบและราตรีคนละเท่าไร

 4. มานิตย์ใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 1-100 มานิตย์ต้องพิมพ์ตัวเลข 2 ทั้งหมดกี่ครั้ง

 5. ในทุ่งนามีนกเอี้ยงและควายรวมกัน 30 ตัว เมื่อนับขาของสัตว์ทั้งสองชนิดรวมกันพบว่า มีจำนวนขาทั้งหมด 100 ขา อยากทราบว่ามีควายอยู่ในทุ่งนากี่ตัว

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สถาบัน Kindermath ขอแจ้ง วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันใหม่ ดังนี้
วันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 08.00 - 12.00 น. (รวมเวลาประกาศผลการแข่งขัน)
สถานที่จัดการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร มหามกุฎ ชั้น M ห้อง M301

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ขอประกาศเลื่อนวันสอบแข่งขันออกไป ก่อน นะค่ะ

ด้วยสถาบัน Kindermath หรือ โรงเรียนกวดวิชา ปัญญาและสมาธิ ขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูง ขอประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันประจำปี ออกไปก่อน โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งสถาบันและผู้ปกครองและผุ้ที่สนใจ นะค่ะ
หมายเหตุ สามารถติดต่อสอบถาม ครูวัน ได้ ค่ะ 083 020 4200